Σε έκπτωση

-8%
HUSKYLOCK S15 HUSQVARNA VIKING
HUSKYLOCK S15 HUSQVARNA VIKING
369.00 
399.00 
-7%
JADE 20 HUSQVARNA VIKING
JADE 20 HUSQVARNA VIKING
529.00 
569.00 
-4%
OPAL 650 HUSQVARNA VIKING
OPAL 650 HUSQVARNA VIKING
669.00 
699.00 
-3%
JUKI MCS-1500
JUKI MCS-1500
730.00 
750.00 
-1%
OPAL 670 HUSQVARNA VIKING
OPAL 670 HUSQVARNA VIKING
799.00 
809.00 
-5%
OPAL 690Q HUSQVARNA VIKING
OPAL 690Q HUSQVARNA VIKING
889.00 
939.00 
-3%
HUSKYLOCK S21 HUSQVARNA VIKING
HUSKYLOCK S21 HUSQVARNA VIKING
899.00 
929.00 
-10%
WILCOM EmbroideryStudio e4.5 Editing
1,340.00 
1,490.00 
-5%
DESIGNER TOPAZ 25 HUSQVARNA VIKING
DESIGNER TOPAZ 25 HUSQVARNA VIKING
1,799.00 
1,899.00 
-3%
PFAFF 1245-6/01 CLPMN8
2,050.00 
2,108.00 
-10%
Wilcom EmbroideryStudio Decorating e4.5
2,124.00 
2,360.00 
-2%
MAIER 221 Κλάπα (3.000/rpm)
2,200.00 
2,250.00 
-10%
DESIGNER TOPAZ 50 HUSQVARNA VIKING
DESIGNER TOPAZ 50 HUSQVARNA VIKING
2,670.00 
2,970.00 
-3%
MAIER 241 Κλάπα (3.000/rpm)
3,200.00 
3,300.00 
-3%
JUKI LZ-2284AT00 ZIG-ZAG (5.000/rpm)
3,600.00 
3,700.00 
-10%
WILCOM EmbroideryStudio Designing e4.5
4,131.00 
4,590.00 
-7%
EPIC 980Q HUSQVARNA VIKING
4,250.00 
4,550.00 
-2%
MAIER 352 Κλάπα (2.800/rpm)
5,590.00 
5,730.00 
-3%
PFAFF 2546-541/301-6/14 DX N12
5,700.00 
5,890.00 
-9%
JUKI LZ-2290ASS-7WB/AK121/IP100A
6,990.00 
7,700.00 
-4%
JUKI LZ-2284C-7/AK83/CP160B
7,100.00 
7,400.00